RSS

D-視障體驗

因本校很幸運的有視障資源班,讓普通生更易親近及早了解
                    如何與視障生相處,這也是融合教育中最棒的生命課程。
                             今天視障資源班的老師來為班上學生上一門視障體驗,讓普
                    通生親身體驗視障生的世界是什麼樣的,也因此能激發普通生對
                    視障生的同理心與接納,而不是一味的可憐他們,並更能珍惜自
                    己擁有的健康。

1 意見:

40708 提到...

我覺得好好玩喔!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

張貼留言

歡迎探險者在下方「留言」,寫下想跟總舵手說的話喔!!
凡走過,必留下足跡喔!!